อบรม

อบรมออนไลน์ หลายหลักสูตร ที่สามารถอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาตัวเอง ได้ที่บ้าน และ ยังได้เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี อีกด้วย โดยบาง หลักสูตร ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ ด้วยนะ